Obtenció de certificats d'empadronament per a la sol·licitud de moratòria en el pagament d'hipoteques


Donada la situació actual, i en cas de requerir el certificat d'empadronament per la sol·licitud de la moratòria en el pagament d'hipoteques, des de l'Ajuntament de Son Servera us indicam com podeu demanar-ho:

  • Si es disposa de Certificat digital:

Es pot sol·licitar telemàticament a la nostra Seu Electrònica, lliurant el certificat a la seva bústia electrònica.

  • Si no es disposa de Certificat digital:

Caldrà enviar un mail a xisca.rotger@sonservera.es , indicant a l'assumpte 'Sol·licitud certificat d'empadronament per moratòria hipoteca', i adjuntant la següent documentació:

  • Còpia del DNI de totes les persones de les quals se sol·licita el certificat.
  • Incloure el text 'Declaro que el titular d'aquest correu electrònic és <Nom i Llinatges> , i que dispòs d'autorització de la resta de persones que conviuen en el mateix domicili per fer la sol·licitud del certificat d'empadronament'. El <Nom i Llinatges> haurà de coincidir amb algun dels DNI's adjuntats.

Respondrem les seves sol·licituds via mail, per rigorós ordre d'entrada, de 09.00 a 14.00 h durant els dies posteriors a la petició.

Des de l'Ajuntament de Son Servera estem fent un esforç per satisfer les vostres necessitats, sense comprometre la seguretat ni la salud de la ciutadania de Son Servera.

Gràcies per la vostra comprensió.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es