Escoleta d'estiu

Cartell informació i inscripció escoleta d'estiu


 • Període de matriculació per al mes d'agost a l'Escoleta d'estiu: del 13 al 20 de juliol, a les Escoles Velles.

Son Servera: niños y niñas nacidos entre 2009 y 2013.

Son Servera: nins i nines nascuts entre 2009 i 2013.

Cala Millor: nins i nines nascuts entre 2005 (o que facin primària) i 2013.

Preu: 140€ - 98 € per quinzena.

Servei complementari de 06:45 a 09:00 i de 14:00 a 15:15 h. Es realitzarà amb un mínim de nins. Preu: 10 €

1r. Torn: del 03 al 31 de juliol

2n. Torn: de l'01 al 31 d'agost

 • Informació important

Recordau que les places són limitades. En cas d'excés de matrícula s'aplicaran els criteris de selecció següents:

   • 1. Estar empadronat al municipi de Son Servera.
   • 2. Ordre d'inscripció.

La matrícula no es considera formalitzada si no s'ha realitzat l'ingrés bancari. El sobre amb la matrícula correctament emplenada, i tota la documentació, s'ha de retornar com a màxim el dia 6 de juny.

D'acord amb les ordenances municipals, una vegada iniciada l'activitat no es podran fer devolucions de les quotes.

Per motiu d'organització es podran fer variaciones en l'estructura de l'escoleta.

Si us podeus acollir a les bonifiaciones, pregam que ho comuniqueu e el moment de realitzar la matrícula:

   • 10 % si es matriculen dos germans (126 € cadascun; o 88,20 € quinzena cadascun).
   • 30 % si es matriculen tres germans (98 € cadascun; o 68,60 € quinzena cadascun).

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es