Campanya de matances 2017 - 2018

Informació triquinosis

Campanya de sacrifici de caps de bestiar porcí pel consum domèstic privat 2017-2018


L'Ajuntament de Son Servera ha autoritzat, d'acord amb el que estableix el Decret 34/2009, de 19 de juny, pel qual s'estableixen normes per al control sanitari d'animals de l'espècie porcina que es destinen al consum privat, la campanya de sacrifici de caps de bestiar porcí i s'ha anomenat el veterinari col·laborador per al 2016-2017 (veure el Ban Municipal).

Totes aquelles persones que realitzin matances per al consum domèstic privat han de prendre dues mostres per cada pilar del diafragma de la zona de transició entre la part muscular i la part tendinosa (per a qualsevol dubte o aclariment poseu-vos en contacte amb el veterinari col·laborador designat per l'Ajuntament) i han de lliurar la mostra al veterinari col·laborador. A l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament hi trobareu tot el material necessari per a la presa de mostres.


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es