Jornades d'Estudis Locals

Jornades d'estudis locals


La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Son Servera convoca unes noves Jornades d'Estudis Locals amb l'objectiu que totes les persones interessades en el coneixement i l'estudi de la cultura del poble hi puguin participar com a ponents o com a assistents.

Les jornades están adreçades a investigadors, estudiants i persones interessades en la temàtica local i es duran a terme els dies 28 i 29 d'abril de 2017 a les Escoles Velles de Son Servera.

Bases

- El contingut de les comunicacions podrà ser de qualsevol disciplina científica o humanística i haurà de tenir com a objecte d'estudi un tema vinculat al terme municipal de Son Servera.

- Caldrà presentar un resum de la comunicació conjuntament amb la butlleta d'inscripció del comunicant i un breu currículum. El resum no podrà excedir l'espai d'un foli DIN A4. El termini per fer la inscripció com a comunicant acaba el 07 de abril de 2017.

- Les comunicacions han de ser inèdites, i d'una extensió màxima de 25 folis DIN A4. S'haurà de presentar una còpia impresa i una còpia en format .doc amb lletra Times New Roman a 12 punts. El termini màxim per la presentació de les comunicacions serà dia 28 d'abril del 2017.

- La presentació de la comunicació per escrit i del resum abans de les dates esmentades serà condició necessària per a la lectura de la comunicació i la seva posterior publicació.

- Cada comunicant disposarà de 20 minuts per a la seva exposició a la qual seguiran 10 minuts de debat.

Programa

Divendres, 28 d'abril 2017

17.00 Recepció i presentació

17.30 Lectura de comunicacions

19.00 Conferencia 'L'origen dels habitants de Son Servera al segle XIX' per Pere Fidel Castro Lliteras

Dissabte, 29 d'abril 2017

09:30 Lectura de comunicacions

11:30 Descans

12:00 Lectura de comunicacions

14:00 Cloenda

Inscripció

El termini d'inscripció per assitir com comunicant acaba el 07 d'abril de 2017.

El termini d'inscripció per assistir a les jornades acaba el 28 d'abril de 2017.

Es lliurarà un certificat d'assistència als participants que ho sol·licitin.

Us podeu inscriure com a ponent o com a assistent, a:

  • Arxiu municipal de Son Servera
    Escoles Velles
    C/ Sant Antoni, 23 ¿ Son Servera
    971 568 521
    arxiu@sonservera.es

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es