Programa per al desenvolupament de competències emocionals, educatives i parentals


Descripció

En els tallers, treballarem els següents continguts, utilitzant una metodologia grupal, dinàmica i participativa:

  • Etapes evolutives, desenvolupament i necessitats dels fills i filles
  • Autoestima i assertivitat
  • Comunicació assertiva i expressió de sentiments
  • Resolució de problemas
  • Negociació i establiment d'acords
  • Disciplina per fomentar l'autoregulació del comportament
  • Límits, normes i conseqüències

El taller està basat en el Programa - guía per al desenvolupament de Competències emocionals, educatives i parentals de na Raquel Amaya.

Quin és l'objectiu?

  • Facilitar l'adquisició d'estratègies personals, emocionals i educatives que permetin una dinàmica de convivència familiar positiva.

Quan i on?

Els tallers es realitzaran en un màxim d'11 sessions, una per setmana, de dues hores cadascuna.

Més informació:

- Serveis socials, telèfon 971 58 49 77, mail serveissocials@sonservera.es
- Serveis educatius, telèfon 971 56 79 51, mail educacio@sonservera.es


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es