Resum de la contractació 2016


Clasificación por adjudicación

Llindars econòmics (imports sense IVA) dels contractes més habituals:

Contractació d'obres:
Contracte menor: menys de 50.000 euros
Procediment negociat: menys de 200.000 euros

Contractació de serveis i subministraments:
Contracte menor: menys de 18.000 euros
Procediment negociat: menys de 60.000 euros

Clasificación por tipo

La Llei estableix expressament una sèrie de tipus de contracte celebrat per les Administracions Públiques, regulant les característiques essencials de cadascun d'ells. D'aquesta manera, són contractes típics:

Els contractes d'obres.
Els contractes de concessió d'obres públiques.
Els contractes de gestió de serveis públics.
Els contractes de subministrament.
Els contractes de serveis.
Els contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat.


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es