Capacitat o necessitat de finançament (superàvit o dèficit)

Superavit por habitante


Superàvit o dèficit per habitant = Resultat pressupostari ajustat / Nombre d'habitants

AnyResultat pressupostari ajustatNombre d'habitantsSuperàvit (o dèficit)
20141.575.746,3311.145141,39
2015(-) 590.894,0711.449(-) 51,61
20162.128.155,8011.119191,40

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es