Convocatòria de dues places de policia local (C1) de l'Ajuntament de Son Servera (1118/2019)

Decret 1118/2019, de data 09 d'agost de 2019

Convocatòria del procés selectiu para proveir, com a personal funcionari de carrera, dues places de la categoria de policia local, pel sistema d'accés a torn lliure i procediment de selecció d'oposició.

Actualitzacions:

  • Bases de la convocatòria.
  • Model de sol·licitud de presentació de sol·licituds.
  • Rectificació d'errors materials i text refós de les bases de la convocatoria.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es