Contractes menors

Contractes menors

Es consideren contractes menors els contractes d'import inferior a 50.000 €, quan es tracti de contractes d'obres, o a 18.000 €, quan es tracti d'altres contractes.

Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga.

Nom Data Inici Data Fi
Relació de contractes menors 1T-2017  01/01/2017   31/03/2017 
Relació de contractes menors 4T-2016  01/10/2016   31/12/2016 
Relació de contractes menors 3T-2016  01/07/2016   30/09/2016 
Relació de contractes menors 2T-2016  01/04/2016   30/06/2016 
Relació de contractes menors 1T-2016  01/01/2016   31/03/2016 

5 continguts

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es