Finalitza el termini de suport gratuït per a problemes en la recepció de la TDT per la banda 800 MHz

NEWS_Despliegue TDT

Tal i com l'Ajuntament de Son Servera ha informat en diverses ocasions durant els darrers mesos, el servei de desplegament de telefonia mòbil de 4a Generació (4G a la banda 800 MHz) que s'està duent a terme pot afectar la recepció del senyal de TDT.

Per aquest motiu, a Son Servera, des del passat mes de juliol de 2016, s'està duent a terme el procés d'implantació que paulatinament es realitza per tota la geografia nacional. Durant aquest desplegament, Llega800 ha estat l'entitat gestora encarregada d'oferir els serveis que garanteixen la compatibilitat entre la posada en marxa de l'emissió de 4G a la banda 800 MHz i la recepció del servei de TDT. Per garantir aquesta compatibilitat, Llega800 ha estat prestant a la ciutadania durant aquest temps una sèrie de serveis gratuïts que inclouen una actuació prèvia d'informació i comunicació i, prèvia sol·licitud, l'adaptació de manera gratuïta de l'antena del vostre edifici per evitar possibles incidències. D'altra banda, també atenen persones usuàries afectades per gestionar-los i resoldre'n possibles afectacions, també sense cost.

D'acord amb l'Ordre ministerial que regula tot aquest procés, el termini per sol·licitar les actuacions en cas d'afectació és de sis mesos comptadors a partir de la posada en marxa de les estacions de telefonia mòbil.

Per aquest motiu, des de la Regidoria de Comunicació de l'Ajuntament de Son Servera us informam que el termini de sis mesos des de la posada en marxa de les estacions de telefonia mòbil ja ha finalitzat, de manera que acaba també el termini per resoldre les incidències de la TDT sense cap cost.

No obstant això, durant 15 dies més es duran a terme encara les actuacions gratuïtes per a aquelles persones usuàries de TDT que ho necessitin i passat aquest termini les actuacions en aquest sentit ja suposaran un cost.

En cas de qualsevol dubte o informació addicional podeu posar-vos en contacte amb Llega800, al telèfon 900 833 999.


Data de publicació: 07/04/2017

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es