Son Servera incrementa el reciclatge en un 18% i redueix el cost del servei en més de 200.000 €

Son Servera incrementa el reciclatge en un 18% i redueix el cost del servei en més de 200.000 euros

Aquestes xifres permeten posar en marxa programes de bonificació del reciclatge mantenint la taxa de fems, que actualmente es troba al nivell del 2008.


Son Servera és un municipi conscient i compromès amb el medi ambient i el seu esforç per incrementar el reciclatge comença a donar resultats. Des de l'any 2015 s'han posat en marxa diferents actuacions per part de l'Ajuntament que, units a l'esforç i compromís dels serverins, han aconseguit incrementar el reciclatge en un 18%, reduint així la franja de rebuig per incinerar i rebaixant el cost de la gestió dels residus en més de 200.000.

L'any 2013 Son Servera reciclava 950 tones de les 8775 que produïa. L'any 2017 aquesta xifra s'ha incrementat fins a 2436 tones, de les 8637 que s'han creat només fins a l'octubre. Això suposa que s'ha passat de produir un 89,2% de residus no reciclats a un 71,8%.

Fraccions20132014201520162017
Paper394423447542519
Vidre33834940747473
Envasos154168235345341
Orgànica642257091.1491.103
TOTAL RECICLATGE9501.1651.7982.5062.436
Rebuig7.8257.7607.2306.8246.201
TOTAL RESIDUS GENERATS8.7758.9259.0289.3308.637

Xifres expressades en tones

Perc2013

Perc2017

Més bonificacions mantenint impostos

En la mesura que Son Servera redueixi la quantitat de fems no reciclable, el cost del servei de recollida serà menor i això és podrà traduir a l'impost municipal. Les xifres obtingudes fins ara han permès posar en marxa diferents programes de bonificació econòmica del reciclatge sense modificar la taxa de fems, que actualment es manté a nivells del 2008.

La taxa de fems engloba diferents conceptes, però és la gestió dels residus (incineració del rebuig o bonificacions per reciclatge) les que més incideixen el preu de la taxa o en les bonificacions. L'increment del reciclatge suposa que l'Ajuntament obté més ingressos provinents de la fracció reciclada i, a més, redueix la factura a Tirme per cremar els residus no reciclables. En aquest sentit, millorar les xifres de reciclatge suposarà, a la llarga, la reducció de la taxa de fems bé sigui d'una manera directa o be indirectament, a través de la bonificació per bona gestió dels residus.

L'any 2013, amb una tassa de reciclatge del 10 %, l'Ajuntament va rebre 83.900 € de bonificacions i va pagar a Tirme 1.091.744 €. Fins a l'octubre d'aquest any, amb una tassa de reciclatge d'un 28%, l'Ajuntament ha rebut 155.533 € i ha pagat 865163 €. Això vol dir que el servei de recollida de fems a Son Servera ha costat 213.013 menys que el 2013, el que ha permès posar en marxa diferents iniciatives de bonificació de la taxa de fems.

 Cost serveis


Data de publicació: 01/12/2017

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es