Son Servera treballa en l'elaboració del seu Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima

Son Servera treballa en l'elaboració del seu Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima

L'Ajuntament de Son Servera es va adherir al "Pacte de Batles i Batlesses" l'any 2011, iniciativa de la Unió Europea que impulsa la lluita contra el canvi climàtic a nivell local i defineix el compromís de reducció de més d'un 20% de les emissions de Gasos Efecte Hivernacle (GEH) per l'any 2020. Aquell mateix any, el municipi va redactar el pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES), amb l'objectiu de reduir les emissions de CO2 a través de 58 accions relacionades amb l'eficiència energètica, les energies renovables i el transport, entre d'altres.

Actualment s'està treballant en l'elaboració del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC), que serà l'eina que guiarà al municipi per assolir el compromís de reducció d'emissions de GEH més enllà del 40% per l'any 2030 respecte el 2005. A més a més, aquest compromís inclou l'obligació d'avaluar els riscos i vulnerabilitats municipals derivats del canvi climàtic i adoptar una estratègia d'adaptació. Aquest nou compromís està marcat pel "Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l'Energia", iniciativa a la què l'Ajuntament de Son Servera es va adherir de manera voluntària el dia 22 de setembre de 2016.

El PAESC servirà per analitzar la situació actual del municipi i redefinir l'estratègia d'actuació per reduir les emissions de GEH, ja que durant aquest procés s'avaluaran els riscos i vulnerabilitats climàtiques del municipi davant del canvi climàtic per tal de definir l'estratègia d'adaptació mitjançant una sèrie d'accions que permetran incrementar la resiliència del municipi davant dels riscos identificats.

Un aspecte important en el procés de definició de les accions del PAESC, tant de mitigació com d'adaptació al canvi climàtic, serà la participació dels diferents actors locals, i per això, s'incorporarà un procés de participació i comunicació tant a nivell del propi Ajuntament com de la ciutadania en general.


Data de publicació: 11/01/2019

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es