Propostes legislatura 2015-2019

20-07-2017
CONTROL I REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS AL CARRER, PLATGES, ESPAIS PÚBLICS.
Maria Bel Prieto Nebot ()
Pendent estudi
Són constants les queixes veïnals per l.efecte d,activitat no regulada als carrers, de la part costanera concentrada a Cala Bona.
Tot i estar-ne assabentada la regidoria de Comerç i haver-hi actuuat de manera molt puntual; persisteixen activitats sense llicència, permís o control ni de Ports ni de l'Ajuntament.

Proposem una vegada més,

Definir les competències municipals sobre aquestes activitats ( trunyellaires, dibuixants, artistes, malabars, ballarins, venda ambulant...)
i l'aplicació contundent de les ordenances que fan que es reguli i ordeni la via pública.

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies