Propuestas legislatura 2015-2019

12-07-2018
CONTROL DE VENDA AMBULANT I ACTIVITATS AL CARRER, ZONA PORTS. CALA BONA
MARIA BEL PRIETO ()
Pendent estudi
Vist que a la zona de Ports és seva la competència d,ordenar i controlar les ACTIVITATS que s,hi duen a terme.
Proposem a l'Ajuntament,

Un ola de col.laboració amb Ports de les IB, per tal de mantenir l.ordre i el control en aquesta zona, des del tancament del servei d,oficines a C.Bona.

Degut a les activitats que hi ha sense control d,horari, ni de permís, ni de característiques de l.activitat.
Merci

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Teléfono: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies