Propuestas legislatura 2015-2019

12-07-2018
INSTAM L.AJUNTAMENT per a sol.licitar LA SUBVENCIÓ del GOIB sobre LES PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES.
MARIA BEL PRIETO ()
Pendent estudi
Està en marxa la línia d'ajudes per instal·lacions fotovoltaiques destinada a entitats locals i entitats públiques dependents, amb un pressupost d'1.200.000¿. Es subvenciona fins al 60% de la inversió que duguin a terme els ajuntaments en plaques solars.

Si l'estalvi que suposen les plaques solars a la despesa en factura energètica ja és important, amb l'ajuda del 60% la inversió s'amortitza molt més aviat.
I,
Revisant les dates de sol.licitud, pregam immediatesa ja que el termini finalitza el setembre del 2018.

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Teléfono: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies