Propuestas legislatura 2015-2019

12-07-2018
SON SERVERA, AMIGA DELS ANIMALS ( Alliberar el municipi de l.activitat turística de les,galeres/ carruatges estirats per cavalls)
MARIA BEL PRIETO ()
Desestimada
Éssent el nostre municipi un poble amic dels ANIMALS,
Proposem:

Rebutjar aquesta pràctica turística dins el terme serverí.

Entenem que aquesta pràctica ha quedat obsoleta, i que les condicions que s'exigeixen al cavalls li són poc o gens favorables.
Les altes temperatures durant l.estiu, la càrrega, les hores de servei, ... perjudiquen l.animal.
Per altra banda,
Pel que fa el trànsit rodat a la part costanera és un perill la presència de galeres tant per l.animal com per als vehicles rodats.
Sol.licitam la prohibició de lesxgaleres a cavall dins el terme municipal serverí.
Gràcies.
Seguimiento por parte del ayuntamiento:
L'equip de govern de l'ajuntament de Son Servera, també es considera amic dels animals referent a la seva protecció i lluita contra el maltractament animal, de fet, s'han signats contractes en favor dels animals amb Natura Park per a la recollida i protecció d'animals. Referent als passejos en calesa, per part d'aquest equip de govern, no s'ha concedit cap parada ni cap permís per a aquest tipus d'activitat.
Des d'aquí es discrepa que la presència de caleses als carrers sigui un perill, sempre que compleixin amb tots els requisits establerts, bé sigui il·luminació SOA, SORC, etc.
I referent a la prohibició que circulin pels carrers del nostre municipi, des d'aquí es dubta que l'ajuntament sigui competent a prohibir que una activitat perfectament autoritzada i reglada transcorri pels nostres carrers.

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Teléfono: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies