Propuestas legislatura 2015-2019

23-07-2018
PLATJA de Cala Bona, primer espigó: Arrambador per a la plataforma de fusta.
MARIA BEL PRIETO ()
Pendent estudi
Aprofitant la bona gestió realitzada amb la ubicació de la plataforma de fusta d,accés per a banyistes,

Sol.licitem

Afegir-hi un arrambador al lateral esquerre per a millorar la subjecció de les persones que ho necessiten.

I senyalitzar l.ús exclusiu de banyistes o vianants.
Merci

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Teléfono: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies