Propuestas legislatura 2015-2019

23-07-2018
Reforçar la seguretat dels vianants de l.Avinguda Miquel Vives, pintor.
MARIA BEL PRIETO ()
En estudi
La situació d,inseguretat que es dóna al tram d,aquesta avinguda degut a la manca de voravia a l.entrada de l.aparcament gran, força els vianants a haver de circular per la calçada amb tot el risc que suposa.

Insistim en la necessitat de col.locar-hi pilones de plàstic reflectant o altre sistema que serveixi de protecció per garantir la seguretat dels vianants.

Merci

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Teléfono: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies