Propuestas legislatura 2015-2019

22-08-2018
PROPOSTA CONSULTA CIUTADANA: PLATGES municipals SENSE FUMS
Pendent estudi
Com a altres indrets de l,Estat sol.licitam a l.Ajuntament la possibilitat de posar en marxa una CONSULTA CIUTADANA envers la protecció mediambiental de les platges serverines,
I proposar-les com a LLIURES DE FUMS.

Possibilitar l.opció de decidir a la ciutadania sobre aquesta qüestió.

Merci

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Teléfono: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies