Propostes legislatura 2015-2019

20-07-2017
UBICACIÓ D,UNA PÉRGOLA AL NOU TRAM DEL PASSEIG MARÍTIM C.Bona, via comercial.
Maria Bel Prieto Nebot ()
Pendent estudi
Degut a la retirada de l'arbrat a aquesta via, s'ha perdut la gran ombra que s'obtenia del fullam.
Aquesta retirada respon als problemes que causaven les arrels dels arbres i afectava les canonades.
PROPOSEM
La ubicació d,una pergola que faci les mateixes funcions d,aportar ombra als vianants d,aquesta zona i així no deixar al descobert la part comercial que la precisa.
Gràcies

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies