Propostes legislatura 2015-2019

28-08-2018
MILLORES AL PIPICAN de Cala Millor
MARIA BEL PRIETO ()
Implantada
Després d,haver instat el regidor en privat i a Ple, fa mesos,

👎 l'estat deplorable en què es troba el PipíCan de Cala Millor. 🐕🐩🐶

El manteniment d,aquest espai segueix essent nul.
Ja vàrem recordar la manca de seguretat que suposa no reforçar els separadors dels diferents carrils.
Algunes portes no funcionen, i
Aprofitàrem per SOL.LICITAR
il.luminació sobretot pels mesos d,hivern, i sigui aprofitable més hores pels usuaris.
Sol.licitam una REVISIÓ i un manteniment rigorós del servei que s,ofereix.

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies