Propuestas legislatura 2015-2019

19-11-2018
RETIRADA DE L'AMIANT DE LA Plaça des Mercat de Son Servera.
MARIA BEL PRIETO ()
Pendent estudi
Com venim insistint d'ençà aquesta legislatura, l'amiant de la plaça pot suposar un perill. El seu mal estat i l.exposició innecessària envers la ciutadania poden ocasionar un problema per a la,salut, o un accident si es desprèn del sostre per forts vents, pluges,etc...

Una vegada més, pregam la seva RETIRADA.

Gràcies

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Teléfono: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies