Propuestas legislatura 2015-2019

19-11-2018
Segona ASSEMBLEA MOBILITAT tram del nucli de Son Servera.
MARIA BEL PRIETO ()
Pendent estudi
Després de la primera assemblea realitzada amb motiu de la presentació de l'Estudi de mobilitat de Son Servera (tram part alta)
I haver oferit la possibilitat de presentació de propostes a la ciutadania, etc...
Sol.licitam
Una segona assemblea per a comprovar les presentacions i valorar quines són aquelles que l,empresa que ha estudiat el.municipi valora en positiu així com també conèixer quina és la voluntat de l.equip de govern i madurar les factibles.

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Teléfono: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies