Propuestas legislatura 2015-2019

19-11-2018
INSTAR ENDESA PER AL SOTERRAMENT DELS FILS ELÈCTRICS.
MARIA BEL PRIETO ()
Pendent estudi
Sol.licitam insistir en efectuar el SOTERRAMENT dels fils ELÈCTRICS dels carrers, si més no, desar-los evitant la imatge tan negativa i també tan perillosa que en alguns indrets s,ofereix.

Gràcies

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Teléfono: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies