Propostes legislatura 2015-2019

24-07-2017
TANCAMENT DE PLAÇA SANT JOAN, Son Servera.
Maria Bel Prieto Nebot ()
Implantada
Després d,haver-ho exposat i pregat a Ple, insistim en el tancament de la plaça de Sant Joan, fent d'aquest nucli per excel·lència, un centre cívic municipal ordenat, srnse fums, evitant perills i incomoditats de cotxes, i vehicles a motor.
La vida ciutadana, vianants: infants, majors, i ciutadania en la via pública ha de garantir espais com aquest que afavoreixin la tranquil·litat, el dia a dia tenint prioritat sobre els vehicles.
Per això, insistim i

Proposem


Mantenir les targetes ACIRE pels veïns que així ho precisen,
I
Ubicar un espai adient i exclusiu per a transportistes, pròxim per a poder realitzar les tasques sense dificultats, ni per als comerciants ni per als veïns.
Gràcies
Seguiment per part de lAjuntament:
L'ordenança que regula la zona ACIRE, va entrar en vigor en data de 16 de gener de 2016 i la proposta és de 24-07-2017, per la qual cosa ja porta un any en pràctica

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies