Propostes legislatura 2015-2019

29-09-2017
REUBICACIÓ PUNT DE RECÀRREGA ELÈCTRICA PER A VEHICLES a Son Servera.
MBel Prieto, Portaveu de MÉS SON SERVERA. Regidora. ()
Implantada
A La volta del carrerJust ben davant l.Ajuntament( on es va esbucar la part interior d,una casa fa poc,) hi aparcaven cotxe fins ara.

A plenari fa mesos,

Havíem obtingut el compromís del govern de retirar els aparcaments per col.locar-hi pilones i fos un PAS PER A VIANANTS, un caminoi.
Aquesta volta no té voravia i és més que transitada:
Ajuntament, Jutjat, Loteria... i connecta amb la Plaça de Sant Joan, el centre.

Segons el projecte a la vista
La intenció és:
La ubicació d,un punt de recàrrega elèctrica per a vehicles.

La proposta de MÉS és la de modificar aquesta ubicació segons el projecte per a atorgar una nova ubicació d,aquest pun i garantir la seguretat dels vianants.
Justificat pel que abans s'ha exposat.

Gràcies

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies