Propuestas legislatura 2015-2019

12-07-2018
GUANYAR MÉS ESPAI PER A VIANANTS AL CARRER JOANA ROCA: ( pas de vianants dels Majors d,edat)
MARIA BEL PRIETO ()
Desestimada
Amb l.objectiu de donar més visibilitat als vehicles en relació al pas de vianants, i així protegir-los de qualque ensurt.
Proposem,
Allibersr més espai d,aparcament i guanyar espai de pas per als Majors.
Seguretat, pels vianants i conductors.
Merci
Seguimiento por parte del ayuntamiento:
Des del departament de policia, ens comuniquen que és una reforma innecessària ja que és un lloc en el qual no s'han registrat incidències, o sigui conflictes entre vianants i vehicles, per la qual cosa segons el parer de qui subscriu seria perdre estacionaments, que si fan falta, innecessàriament.
A més el pas de vianants al que es fa referència està degudament senyalitzat per un senyal lluminós i senyalització horitzontal (pintada sobre l'asfalt).

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Teléfono: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies