Mascotas 2

Mascotas 2

Cine familiar infantil

EU Universal Pictures 2019, 98 min, castellà

En un viatge familiar a una granja, Max coneix un ca granger amb qui aprèn a dominar les seves pors... Mentrestant, Gidget intenta recuperar la jugueta favorita de Max d'un apartament estibat de moixos! I Snowball s'embarca en una perillosa missió per alliberar un tigre blanc...

Un munt d'aventures de les mascotes més boges!

Durada:  diumenge, 13 d'd?octubre de 2019
Horari: de 18:00 a 20:00.

Preu:  5 €

Adreça:  Cr des Tren, 3

Lloc:  Teatre La Unió

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es