Informació sobre vehicles de mobilitat personal i patinets (VMP)

L'Ajuntament avisa de la importància de saber quin tipus de patinet adquirim


Un VMP és un vehicle d'una o més rodes amb una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics, i que no poden superar una velocitat de 25 quilòmetres per hora. A més, si tenen seient, aquest no pot estar situat a una altura superior als 5,4 cm.

Si no compleix, estarà regulat per un Reglament Europeu concret però diferent i no complir-ho suposarà sancions econòmiques importants.

Comportaments de circulació

Aquestes instruccions de la Direcció General de Trànsit, assenyalen a més alguns comportaments detectats en la conducció d'aquests vehicles que seran considerats com a infraccions i que, per tant, seran sancionats amb multes que poden oscil·lar entre els 500 i els 1.000 euros.

  • No es pot circular per la vorera i zones per als vianants. Aquests vehicles han d'anar per la calçada.
  • Està prohibit que circulin amb més d'un passatger.
  • No es pot usar el mòbil ni auriculars durant la seva conducció.
  • Poden ser sotmesos a controls d'alcohol i drogues.
  • És obligatori l'ús de peces o elements reflectors durant la nit o bé il·luminació nocturna.
  • Les parades i els estacionaments han de fer-se igual que els altres vehicles en zones habilitades.
  • Si la infracció la comet una persona menor d'edat, la sanció recaurà en els seus pares o tutors legals.
  • És recomanable, encara que no obligatori, l'ús de casc.

Amb aquesta instrucció es pretén acabar amb la confusió actual entorn d'aquests VMP que moltes vegades, per desconeixement, són considerades joguines quan no ho són.

Les normes de circulació estan sent tramitades, mentrestant, aquestes instruccions són obligatòries i han de conèixer-se abans d'adquirir un patinet elèctric, ja que comprovar que compleixin les característiques és imprescindible per a evitar ser sancionats i poder utilitzar-lo.


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies