Vídeo-actes

Vídeo-actes


Els vídeo-actes són un sistema de gestió d'actes municipals que permet l'elaboració de les actes dels plens. Aquesta es basa en la integració de vídeo i documents electrònics signats digitalment.

L'objecte és disposar d'un sistema d'associació al document contenint l'acta de la sessió amb el contingut preceptiu (acta convencional d'acords) d'un document electrònic contenint en suport àudio i vídeo el contingut íntegre de les intervencions de la sessió plenària.

Aquesta associació de documents és un sistema de gestió d'actes dels plens municipals que permet l'increment en l'eficàcia en l'elaboració de les actes plenàries així com la seva visualització dels mateixos a través d'Internet.

El vídeo-acta és un document electrònic que combina un fitxer multimèdia d'àudio i vídeo del ple municipal amb un fitxer electrònic que conté l'ordre del dia del mateix i els acords adoptats.

En l'enllaç adjunt es presenta una llista de vídeo-actes per a la seva consulta amb diferent informació:

  • Reproducció audiovisual, o l'enregistrament realitzat corresponent al vídeo-acta seleccionada.
  • Ordre del dia o una llista detallada dels punts de l'ordre del dia. Seleccionant cadascun d'aquests punts, permet saltar a ells en la reproducció del vídeo-acta.
  • Possibilitat de seleccionar els oradors. Inclou una llista dels oradors classificats per partit polític, i seleccionant sobre cadascun d'ells, permet saltar a aquesta intervenció dins de la reproducció del vídeo-acta.
  • Dades de signatura. Inclou les dades de la signatura electrònica associada al vídeo-acta.
  • Actes. Inclou les actes redactades convencionalment en format pdf.

 

Web:

 Anar a Vídeo-actes  
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies