Obtenció de certificats d'empadronament per a la sol·licitud de moratòria en el pagament d'hipoteques


Donada la situació actual, i en cas de requerir el certificat d'empadronament per la sol·licitud de la moratòria en el pagament d'hipoteques, des de l'Ajuntament de Son Servera us indicam com podeu demanar-ho:

  • Si es disposa de Certificat digital:

Es pot sol·licitar telemàticament a la nostra Seu Electrònica, lliurant el certificat a la seva bústia electrònica.

  • Si no es disposa de Certificat digital:

Caldrà enviar un mail a certificats@sonservera.es , indicant a l'assumpte 'Sol·licitud certificat d'empadronament per moratòria hipoteca', i adjuntant la següent documentació:

  • Instància de sol·licitud, que podeu descarregar-vos al peu d'aquest contingut.
  • Còpia del DNI (per les dues cares) /NIE de totes les persones de les quals se sol·licita el certificat.

Per a la sol·licitud dels certificats per correu electrònic, haurà de tenir-se en compte que:

- Tots els sol·licitants especificats en la instància hauran d'estar empadronats en el mateix domicili.

- El domicili d'empadronament indicat haurà de coincidir completament amb el que consti en els nostres sistemes. En cas contrari, no es facilitarà el/els certificat/s sol·licitat/s.

- En cas de no rebre la totalitat de la documentació requerida i el formulari correctament emplenat, NO s'emetrà/n el/els certificat/s sol·licitat/s.

Respondrem les seves sol·licituds via mail, per rigorós ordre d'entrada, de 09.00 a 14.00 h durant els dies posteriors a la petició.

Preguem que no ens envii la mateixa sol·licitud diverses vegades. El volum de peticions que estem rebent és molt alt, i enviar diverses vegades la mateixa petició no fa una altra cosa que dificultar i demorar la nostra tasca.

Des de l'Ajuntament de Son Servera estem fent un esforç per satisfer les vostres necessitats, sense comprometre la seguretat ni la salud de la ciutadania de Son Servera.

Gràcies per la vostra comprensió.


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es