Registre d'escrits i documents adreçats a altres administracions públiques (finestreta única)


Per presentar documents en el registre electrònic de cada administració heu d'accedir a la seu electrònica corresponent.

Perquè pugueu trobar fàcilment la seu electrònica de l'administració a la qual us voleu adreçar, l'Administració de l'Estat facilita alguns recursos per cercar les seus electròniques corresponents en els diferents tipus d'administració, com per exemple el directori de seus electròniques de l'Administració de l'Estat.

O les diferents webs de les comunitats autònomes.

D'altra banda, mitjançant el 'Punt d'accés general electrònic de l'administració' podreu presentar documentació en qualsevol administració estatal, autonòmica, local o universitats, i la rebran electrònicament.

Per accedir en aquest punt d'accés general és necessari disposar d'un certificat electrònic d'identitat o utilitzar el sistema d'identificació digital Cl@ve PIN.

En cas que no disposeu de certificat electrònic ni de sistema d'identificació digital, o que preferiu fer el tràmit de manera presencial, us podrem atendre a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Son Servera.

Documentació que cal presentar

En el moment de presentar la sol·licitud, la persona interessada ha de comunicar el servei al qual la vol fer arribar i adjuntar la documentació que l'administració i/o l'organisme corresponent demani.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies