Pressupost 2021


 

Aprovació inicial del pressupost general 2021 en sessió extraordinària urgent de dia 26 de novembre de 2020.

Publicació de l'aprovació definitiva del pressupost general 2021, en BOIB núm.214 del 26 de desembre de 2020.


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies