Sol·licitud d'ajudes individualitzades per a esportistes federats per a la temporada 2021-2022


L'objecte d'aquesta convocatòria és ajudar a les famílies el finançament de la quota dels esports federats.

El termini per a la presentació de les sol·licituds s'inicia l'endemà a la publicació de la convocatòria en el BOIB, i fins al 26 de novembre.

INICI DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 12 DE NOVEMBRE DE 2021.

Pot presentar la sol·licitud:

  • Telemàticament: ENLLAÇ de presentació de sol·licitud telemàtica .
    • Recordem que la presentació telemàtica és obligatòria en cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, d'acord amb el que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
  • Presencialment: Imprescindible sol·licitar cita prèvia a aquest ENLLAÇ. Perquè la cita sol·licitada sigui vàlida, haurà de seleccionar el servei CP.Registre de subvencions.
    • OAC Ajuntament de Son Servera, en plaça Sant Ignasi, 1 - Son Servera
    • OAC Cala Millor, al carrer Llorer, 3 (Edifici de la Policia Local) - Cala Millor

No es registraran subvencions amb cites prèvies sol·licitades que no s'hagin fet mitjançant aquest servei.

En el camp "Que tràmits o gestions vols fer?", haurà d'indicar l'ajuda per a la qual presenta sol·licitud.

Recordi que la cita és per a una única sol·licitud d'ajuda. En cas de presentar diverses sol·licituds, haurà de sol·licitar tantes cites com siguin necessàries.

Si opta per presentar la sol·licitud de manera presencial, en cas de fer-ho en nom d'una altra persona, haurà d'aportar una autorització de la persona representada.


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies