Concurs de mostradors del Nadal

Concurs de mostradors del Nadal


La Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Son Servera, amb l'objectiu de fomentar el comerç local i la integració dels mostradors en la decoració nadalenca dels carrers del municipi, convoca aquest concurs de mostradors de Nadal.

Participants

Hi poden participar totes les empreses del municipi, independentment de la seva forma jurídica i de la seva activitat econòmica, que disposin d'un mostrador o aparador amb vista al carrer.

No hi poden participar els membres del jurat ni tampoc els seus familiars directes (fins al tercer grau d'afinitat o consanguinitat).

Tema i característiques

El tema sobre el qual s'han de dissenyar els mostradors és «TORNA LA MÀGIA DE NADAL», sempre combinat amb productes propis de l'establiment i amb decoració pròpia de Nadal. 

Inscripcions

El termini d'admissió de sol·licituds és fins dia 10 de desembre de 2021. Juntament amb la sol·licitud ens heu d'enviar o entregar presencialment una fotografia del mostrador dissenyat, o en tot cas abans de dia 10 de desembre.

Per participar-hi heu d'enviar un c/e a ajuntament@sonservera.es, o bé de manera presencial a l'Ajuntament, directament a la Delegació de Comerç, Ajuntament de Son Servera, plaça de Sant Ignasi 1.

En cas que disposeu de més d'un establiment comercial, podeu presentar una sol·licitud per cada establiment.

A la sol·licitud heu de fer constar:

 • Nom de l'establiment.
 • Nom del titular de l'establiment.
 • El compromís de mantenir el mostrador ambientat d'acord amb la temàtica i durant el període establert en les bases.
 • El compromís d'acceptació de les bases.
 • El consentiment perquè l'Ajuntament pugui difondre les fotografies dels aparadors a través dels seus mitjans de difusió municipals.
 • Copia del DNI de la persona responsable.

Període d'exhibició

Els mostradors participants han d'estar exposats com a mínim fins dia 6 de gener de 2022 i no se'n podrà modificar la decoració.

Exposició dels mostradors en xarxes municipals 

Les fotografies dels mostradors es penjaran a les xarxes socials de l'Ajuntament de Son Servera per tal de fer difusió del comerç local. 

La fotografia que obtengui un major nombre de "m'agrada" o "m'encanta" rebrà un premi especial. 

A l'efecte de calcular quin aparador ha rebut més "m'agrada" o "m'encanta" en les xarxes socials de l'Ajuntament de Son Servera, es visualitzaran i comptabilitzaran dia 6 de gener.

Valoració

Es valoraran els criteris següents:

 • Creativitat.
 • Il·luminació.
 • Composició i motius utilitzats en la decoració.
 • Qualitat i harmonia.
 • Materials utilitzats per a la decoració.
 • Exposició del producte propi.
 • Relació amb la temàtica nadalenca. 

Cada apartat es valorarà amb un màxim de 5 punts, fins a una puntuació màxima de 35 punts.

Premis

 • Primer premi: Un sopar per a dues persones al Restaurant Sa Punta, valorat en 300 €.
 • Segon premi: Un sopar per a dues persones al Restaurant es Fetget, valorat en 250  €.
 • Tercer premi: Un sopar per a dues persones al Restaurant s'Era de Pula, valorat en 200 €.
 • Premi especial xarxes socials: Un sopar per a dues persones al Restaurant Peperoncino, valorat en 120 €.

En cas que l'establiment guanyador del premi especial de les xarxes socials ja hagi estat escollit pel jurat com a guanyador d'un dels premis anteriorment esmentats, s'elegirà el següent comerç que tengui més "m'agrada" o "m'encanta", i així successivament per tal de no atorgar més d'un premi a cada establiment.

Jurat

Els jurat està format per les persones següents, totes relacionades amb la cultura i l'art locals:

 • Biel Capó, director de TV Serverina.
 • Manel I. Serrano, director de la revista Cala Millor 7.
 • Tomeu Pascual, president de l'Associació de Comerciants de Cala Millor.
 • Marcel Benavente, fotògraf local.
 • Francisca Mas, directora de la Coral de Son Servera.
 • Bàrbara Tous, directora de l'agrupació folklòrica Sa Revetla.
 • Maria Brunet, obrera major de l'Obreria de Sant Antoni.
 • Bel Llisa, presidenta de l'associació Son Servera Solidari.
 • Rogelio Olmedo, escultor Local.

Les votacions del jurat es calcularan per la mitjana de punts que l'establiment obtengui de cada membre del jurat. Una vegada feta la votació, se n'estendrà l'acta corresponent. En qualsevol cas, el veredicte és inapel·lable i es notificarà a les persones guanyadores, a més de fer-ne públics els resultats pels diferents mitjans de difusió de l'Ajuntament.

Si el jurat ho estima convenient, el concurs es pot declarar desert o nul.

Lliurament de Premis

L'acte de lliurament de premis es farà a la sala de plens de l'Ajuntament de Son Servera el divendres 14 de gener de 2022. L'Ajuntament de Son Servera pot reproduir les fotos dels mostradors premiats en publicacions per a finalitats promocionals del concurs i de l'Ajuntament, i hi farà constar el nom de l'establiment si en té el consentiment.

Partida Pressupostària

Aquesta partida pressupostària està finançada amb càrrec a la Regidoria de Comerç.

Procediment de la concessió

L'acta del jurat s'elevarà a la Junta de Govern Local prevista per al dia 12 de gener, la qual resoldrà la concessió dels premis.

Acceptació i interpretació de les bases

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d'aquestes bases. La interpretació correspon a l'organització i en pot quedar exclòs qualsevol participant que les incompleixi.


 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies