Concurs de decoració de Nadal

Concurs de mostradors del Nadal


Decoració de mostradors, façanes i carrers

La Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Son Servera, amb l'objectiu de fomentar el comerç local i la integració de la decoració nadalenca dels carrers del municipi, convoca aquest concurs de Decoració de Nadal.

Participants

No poden participar els membres del jurat ni tampoc els seus familiars directes (fins al tercer grau d'afinitat o consanguinitat).

Tema i característiques

El tema sobre el qual s'ha de dissenyar la decoració és «EL SOMNI DE NADAL», sempre combinat amb productes propis dels establiments, en el cas dels mostradors, i amb decoració pròpia de Nadal.

Inscripcions

El termini d'admissió de sol·licituds és fins a dia 9 de desembre de 2022. Juntament amb la sol·licitud ens heu d'enviar o lliurar presencialment una fotografia de la decoració dissenyada, o en tot cas abans de dia 9 de desembre.

Per a participar heu d'enviar un c/e a fires@sonservera.es.

En la sol·licitud ha de constar:

 • Nom de l'establiment (per a mostradors)
 • Nom del contacte de l'establiment / edifici / carrer
 • El compromís de mantenir la decoració ambientada d'acord amb la temàtica i durant el període establert en les bases.
 • El compromís d'acceptació de les bases.
 • El consentiment perquè l'Ajuntament pugui difondre les fotografies de les decoracions a través dels seus mitjans de difusió municipals.
 • Còpia del DNI de la persona responsable.

Període d'exhibició

Les decoracions participants han d'estar exposades com a mínim fins a dia 6 de gener de 2023 i no es podran modificar-se.

Valoració

Es valoraran els criteris següents:

 • Creativitat.
 • Il·luminació.
 • Composició i motius utilitzats en la decoració.
 • Qualitat i harmonia.
 • Materials utilitzats per a la decoració.
 • Exposició del producte propi.
 • Relació amb la temàtica nadalenca.

Cada apartat es valorarà amb un màxim de 5 punts, fins a una puntuació màxima de 35 punts.

Premis

 • Mostradors
  • Primer premi: Anunci en premsa local de 6 mesos i vídeo promocional.
  • Segon premi: Anunci en premsa local de 6 mesos.
  • Tercer premi: Anunci en premsa local de 3 mesos.
 • Façanes
  • Primer premi: Un bo de 120 € per a gastar en comerç local.
  • Segon premi: Un bo de 100 € per a gastar en comerç local.
  • Tercer premi: Un bo de 80 € per a gastar en comerç local.
 • Carrers
  • Primer premi: Berenar per a tot el carrer d'ensaïmada i xocolata i actuació musical.
  • Segon premi: Berenar per a tot el carrer d'ensaïmada i xocolata.
  • Tercer premi: Berenar per a tot el carrer d'ensaïmada i xocolata.

Jurat

El jurat està format per les persones següents, totes relacionades amb la cultura i l'art locals:

 • Manel I. Serrano, director de la revista Cala Millor 7.
 • Tomeu Pascual, president de l'Associació de Comerciants de Cala Millor.
 • Marcel Benavente, fotògraf local.
 • Francisca Mas, directora de la Coral de Son Servera.
 • Bàrbara Tous, directora de l'agrupació folklòrica Sa Revetla.
 • Maria Brunet, obrera major de la Obreria de Sant Antoni.
 • Bel Llisa, presidenta de l'associació Son Servera Solidari.
 • Rogelio Olmedo, escultor Local.

Les votacions del jurat es calcularan per la mitjana de punts que s'obtingui de cada membre del jurat. Una vegada feta la votació, s'estendrà l'acta corresponent. En qualsevol cas, el veredicte és inapel·lable i es notificarà a les persones guanyadores, a més de fer públics els resultats pels diferents mitjans de difusió de l'Ajuntament.

Si el jurat ho estima convenient, el concurs es pot declarar desert o nul.

Lliurament de Premis

L'acte de lliurament de premis es farà a la sala de plens de l'Ajuntament de Son Servera el divendres 13 de gener de 2023. L'Ajuntament de Son Servera pot reproduir les fotos dels premiats en publicacions per a finalitats promocionals del concurs i de l'Ajuntament, i farà constar el nom dels guanyadors si té el consentiment.

Partida Pressupostària

Aquesta partida pressupostària és finançada amb càrrec a la *Regiduría de Comerç.

Procediment de la concessió

L'acta del jurat s'elevarà a la Junta de Govern Local prevista per al dia 10 de gener, la qual resoldrà la concessió dels premis.

Acceptació i interpretació de les bases

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d'aquestes bases. La interpretació correspon a l'organització i pot quedar exclòs qualsevol participant que les incompleixi.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies