Sol·licitar l'autorització de parada en els mercats de Son Servera i/o Cala Millor


Per a obtenir la sol·licitud d'autorització de parada en el mercat de Son Servera, així com la sol·licitud d'autorització de parada en el mercat de Cala Millor, haurà d'emplenar-se el següent tràmit.

Termini de recepció de sol·licituds: fins al 31 de desembre.

La sol·licitud pot presentar-se:

Recordem que la presentació telemàtica és obligatòria en cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, d'acord amb el que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 • Presencialment. Per a la seva comoditat, sol·liciti cita prèvia en aquest ENLACE.
  • OAC Ajuntament de Son Servera, plaça Sant Ignasi, 1 - Son Servera
  • OAC Cala Millor, al carrer Llorer, 3 (Edifici de la Policia Local) - Cala Millor
   Si opta per presentar la sol·licitud de manera presencial, en cas de fer-ho en nom d'una altra persona, recordi haurà d'aportar una autorització de la persona representada.

Recordem que la documentació a aportar és la que es relaciona a continuación

 • Còpia de documentació d'identitat.
 • Acreditació de procedència del gènere a vendre.
 • Alta d'autònoms i certificat d'estar al corrent de pagament.
 • Alta d'IAE i certificat d'estar al corrent de pagament.
 • Rebut d'assegurança de responsabilitat civil.
 • En cas de tractar-se d'una nova llicència, fotografia del punt de venda.
 • En cas que és sol·licitant sigui una persona estrangera, justificant d'autorització de
 • residència i treball.
 • En cas de tenir empleats, contracte i alta en seguretat social.
 • En cas de tramitar la sol·licitud en nom d'una altra persona, autorització de la persona representada.

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies