Pressupost 2022


Aprobación inicial del presupuesto general 2022 en sesión ordinaria de día 18 de

Aprovació inicial del pressupost general 2022 en sessió ordinària de dia 18 de novembre de 2021.

Publicació de l'aprovació definitiva del pressupost general 2022, al BOIB núm.173 del 18 de desembre de 2021.


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies