Pressupost 2023


 

Aprovació inicial del pressupost general 2023 en sessió ordinària de dia 17 de novembre de 2022.

Publicació de l'aprovació definitiva del pressupost general 2023, en BOIB núm.168 del 27 de desembre de 2022.


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies