imagen

Observatori turístic


En aquest apartat es recullen els resultats obtinguts en els observatoris turístics realitzats a la zona fins a la data.

Aquest tipus d'estudi són de gran ajuda per a les administracions, ja que ajuden a plantejar i prioritzar projectes per corregir aquells aspectes amb resultats no satisfactori i, alhora, per mantenir en bona posició aquells que han obtingut bons resultats.

Els informació que es pot consultar recull els resultats obtinguts en els observatoris.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies