imagen

Programa ITR per a locals comercials, bars, restaurants i altres establiments

Logo ITR


 

El termini per a l'adhesió al programa, així com per a la seva renovació anual finalitza el 30 d'abril.

  • Adherir-se al programa ITR és molt senzill:
  1. Sol·licitau l'adhesió al Programa ITR. Aquest és un tràmit imprescindible per poder beneficiar-se de la taxa reduïda. Podeu descarregar-vos la instància de sol·licitud en la part inferior d'aquesta pantalla.
  2. Separau adequadament tots els residus que es generen en el vostre local: paper-cartró, vidre, envasos lleugers, matèria orgànica, rebuig...
  3. Deixau-nos entrar per veure com ho feis (Inspecció Tècnica Residus)
  4. Lliurau els residus adequadament per tal de posibilitar-ne el seu reciclatge. Cada nucli urbà o zona té assignat un sistema de recollida determinat: porta a porta, contenidors iglús...

Seguint aquests senzills passos, l'estalvi en la taxa de recollida de residus pot ser de més d'un 30 %.

  • Llista orientativa d'establiments que poden adherir-se al programa ITR

Oficines, perruqueries, tallers mecànics, rentacotxes, bugaderies, restaurants, bars i cafeteries, locals comercials, locals industrials, apartaments turístics i aparthotels, supermercats i hipermercats.


 

 
 

Més informació:

Enllaços addicionals

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies