Actes de Juntes de Govern Local


La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat format pel batle, que la presideix, i pels regidors elegits lliurament per ell.

Actualment, la Junta de Govern Local la formen:

  • Sr. Jose Miguel Servera Leno
  • Sr. Bernardo Grimalt Alfaro
  • Sra. Margarita Bonet Cabrer
  • Sr. Miguel Morlà Mascaró
  • Sra. Maria Antònia Artigues Cladera

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies