Targeta estudiant

Targeta ciutadana


L'Ajuntament de Son Servera, en conveni amb l'Ajuntament de Palma i l'EMT de Palma, subvenciona el transport urbà col·lectiu de viatgers que presta l'EMT per als residents universitaris serverins, i per a estudiants que cursin graus de Formació Professional o Batxillerat que no s'ofertin al municipi, amb les mateixes condicions que l'Ajuntament de Palma té establertes per al seus residents, per mitjà de les possibilitats que ofereix la tecnologia aplicada a la seva Targeta Ciutadana.

Així, aquests estudiants gaudiran de les mateixes tarifes de línies urbanes de l'EMT per als residents de Palma.

Per a obtenir aquests descomptes, és necessari contactar via correu electrònic a targeta.estudiant@sonservera.es , indicant:

  • nom i llinatges del sol·licitant (realitzarem les comprovacions necessàries en el padró d'habitants).
  • número de telèfon de contacte.
  • còpia de la matrícula dels estudis que vagin a cursar-se.

El període de vigència de la targeta és de l'1 de setembre al 30 d'agost de cada any, de manera que és necessari renovar anualment.


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies