Oferta formativa del 2n quadrimestre del CEPA Artà - Curs 2020 / 2021

Oferta formativa del CEPA Artà - Aula de Son Servera


Ensenyaments equivalents a ESO, destinats a les persones adultes que volen obtenir el graduat en secundària. Es fa una valoració inicial (VIA), que té en compte els estudis cursats anteriorment. En cas de no poder acreditar els estudis, es pot fer una prova d'anivellació.

L'alumne pot decidir de quins mòduls es vol matricular, d'un fins a sis (Llengua Castellana, Llengua Catalana, Anglès, Ciències Naturals, Matemàtiques i Ciències Socials).

En la modalitat semipresencial, l'assistència és voluntària. L'alumnat té dues classes setmanals per matèria amb el professor per fer un seguiment del curs i una tutoria en línia per consultes i dubtes. L'alumnat només ha d'acudir al centre obligatòriament per a realitzar els exàmens, un per matèria al final del quadrimestre.

ESPA Semipresencial (Educació Secundària per Persones Adultes)

 • Combinació de classes presencials i tutories en línia.
 • Hores presencials: 12 hores setmanals.
 • Hores en línia: 8 hores setmanals.
 • Els cursos són quadrimestrals.
 • Finalitat: obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Horari: dilluns, dimecres i dijous de 17.00 a 21.00 h (presencial).
 • Segon quadrimestre:
  • Inici: 17/02/21 - Final: 22/06/21
  • Preu: 15 € (1, 2 o 3 matèries), 30 € (4, 5 o 6 matèries) en concepte de material.

3r i 4t 'ESPA Semipresencial matinal - Educació Secundària per a Persones Adultes, a Son Servera. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Son Servera.

 • Lloc: Escoles Velles.
 • Combinació de classes presencials i tutories en línia.
 • Hores presencials: 12 hores setmanals.
 • Hores en línia: 8 hores setmanals.
 • Els cursos són quadrimestrals.
 • Finalitat: obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Horari: Dilluns, dimarts i dijous de 09.00 a 13.00 (presencial).
 • Segon quadrimestre:
  • Inici: 17/02/21 - Final: 22/06/21
  • Preu: 15 € (1, 2 o 3 matèries), 30 € (4, 5 o 6 matèries) en concepte de material.

Terminis de matrícula

Es poden incorporar a l'educació secundària per a persones adultes els majors de 18 anys o els qui els compleixin dins de l'any natural de la matrícula.

Excepcionalment, poden cursar aquests cursos els majors de setze anys que ho sol·licitin i que es trobin en alguna d'aquesta situacions:

 • Trobar-se amb un contracte laboral que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari.
 • Ser esportistes d'alt rendiment.
 • Trobar-se interns en un centre específic quan les mesures judicials així ho estableixin.

La matrícula per al segon quadrimestre és:

 • A Artà, del 10 al 15 de febrer de 18.30 a 20.30 h.
 • A Son Servera, els dies 9, 11 i 12 de febrer de 10.00 a 14.00 h.

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies