Informació sobre l'ús de drons

Drons


Els drons són aeronaus tripulades per control remot; per tant, cal utilitzar-los amb la formació adequada, en els espais adequats i respectant les mesures de seguretat. El seu ús està regulat des del 4 de juliol de 2014 pel Reial decret llei 8/2014 i posteriorment per la Llei 18/2014, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, (articles 50 i 51), ja que cal garantir la seguretat de les persones i béns en terra, així com la de la resta de les aeronaus que estan en espai aeri.

El camp d'aplicació d'aquest tipus d'aparells és extensíssim i encara que poden ajudar a millorar la seguretat i l'eficiència en molts àmbits, el seu ús indegut pot suposar un risc, a més de per a les persones i béns en terra, per a la seguretat nacional, la protecció de dades i la privacitat de les persones.

Per això, és molt important que tant les administracions públiques com la societat coneguin la importància d'utilitzar-los amb seguretat.

L'objecte de la documentació annexa és informar sobre el marc regulador existent per a les operacions amb aeronaus pilotades per control remot que realitzin activitats professionals, sobre la competència en la matèria que tenen els ajuntaments i indicar les pautes a seguir en els casos en què una empresa es dirigeixi a ells per fer vols amb un dron al seu municipi.


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies