Inversió per habitant

Id42 Inversió per habitant


L'indicador d'inversions per habitant ens mostra la quantitat invertida en operacions de capital per habitant.

Inversió per habitant = Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Nombre d'habitants

AnyObligacions reconegudes netes (Cap. 6 i 7)Nombre d'habitantsInversió per habitant
20141.318.148,2711.145118,27
2015909.892,3211.44979,47
20161.183.935,8911.119106,48
20172.780.084,1011.419243,46
20181.095.620,7711.14598,31

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies