Certificats digitals admesos a la nostra seu electrònica

Certificats digitals


 • Què són els certificats digitals?

Es tracta d'un document digital que permet identificar a les persones en internet. Conté les nostres dades identificatives que estan autenticades per un organisme oficial. El certificat digital permet la signatura electrònica de documents de manera que s'assegura la identitat de la persona interessada.

Els certificats són emesos per les autoritats de certificació (CA), que són tercers de confiança que garanteixen la vinculació entre la identitat d'un subjecte o entitat i un certificat.

 • Per a què serveixen?

Les operacions en les quals intervé un certificat garanteixen:

  • Autenticitat. Com puc garantir que som qui dic ser?
  • Integritat. Com puc saber que la información no ha estat manipulada?
  • No repudi. Com m'assegur que les parts que intervenen en una transacció no neguin haver-ho fet?
  • Confidencialitat. Com es garanteix que només les persones interessades tenen accés a la informació?
 • Possibilitats d'ús

Els certificats digitals poden utilitzar-se per a multitud de tràmits en bona part de l'Administració Pública, i fins i tot en algunes entitats privades. Alguns dels usos més freqüents són:

  • Presentació de documents a la majoria d'administracions.
  • Presentació i liquidació d'impostos.
  • Obtenció de certificats d'empadronament.
  • Obtenció de certificats d'altres administracions: SEPE, Ministeri de justícia,  Agència Tributària...

Principals certificats digitals

 • Certificat de la fàbrica nacional de moneda i timbre (FNMT)

Es tracta d'un certificat tipus programari, i haurà de sol·licitar-se des del mateix ordinador sobre el qual s'instal·larà el certificat per primera vegada, de manera que haurà de tractar-se d'un ordinador personal i controlat, evitant terminals d'ús públic.

El procés d'obtenció del certificat programari (com a arxiu decarregable) d'usuari, es divideix en quatre passos que han de realitzar-se en l'ordre assenyalat:

 1. Configuració prèvia de l'equip des del qual se sol·licita el certificat.
 2. Sol·licitud via internet del seu certificat. En finalitzar el procés de sol·licitud, rebrà en el compte de correu electrònic informada un codi de sol·licitud que li serà requerit en el moment d'acreditar la seva identitat i posteriorment a l'hora de descarregar el seu certificat.
 3. Acreditació d'identitat en una oficina d'acreditació. L'Ajuntament de Son Servera és oficina acreditativa, i realitza aquests tràmits mitjançant cita prèvia els dilluns, dimarts i dijous.
 4. Descàrrega del seu certificat d'usuari. Tan sols haurà de tenir en compte que la primera instal·lació haurà de realitzar-se en el mateix equip des del qual es va realitzar la sol·licitud. No obstant això, podrà generar una còpia del certificat per a, posteriorment, instal·lar-lo en altres dispositius.

Més informació: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/

Telèfons de suport: 902 181 696 - 917 406 982 - 917 040 191

 • DNI Electrònic

Es tracta d'un certificat tipus targeta criptogràfica. Aquest necessari disposar d'un lector de DNI electrònic.

En cas de tenir el DNI electrònic activat, pot fer-se en qualsevol oficina expenedora de DNI.

Més informació: https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/

Certificat tipus programari.

Per fer servir el sistema Cl@ve, cal haver obtingut prèviament la credencial electrónica d'identificació mitjançant algun dels procediments previstos. Per això, cal registrar-se al sistema:

- A través d'Internet sense certificat electrònic

Registre nivell bàsic.

Si no es disposa de certificat electrònic, pot registrar-se per internet, sol·licitant la carta d'invitació, que serà enviada per correu postal al seu domicili fiscal, i completant el registre amb el codi Segur de Verificació (CSV) que consta en la carta.

Aquest procediment, per tant, no és immediat.

- A través d'Internet amb certificat electrònic o DNIe

Registre nivell avançat.

Si es disposa de certificat o DNI electrònic pots registrar-te en el sistema Cl@ve a través d'internet.

- Presencialment en una oficina de registre

Registre nivell avançat.

Pot registrar-se presencialment, per a això és imprescindible la presència física de la persona a qui s'hagi de registrar.

Registro nivel avanzado.

La relació d'oficines de registre es pot trovar en el Portal d'Accés General.

Més informació: https://clave.gob.es/


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies