Relació de subvencions nominatives 2018


  • Exp.910-2018: Club Atletisme Son Servera - G57997520 -

Foment de l'esport en el terme municipal de Son Servera, amb la intenció de:

a) Incentivar la pràctica de l'esport.
b) Crear un clima de mobilitat, acció, desenvolupament i diversió.
c) Proposar accions concretes per a un canvi d'actituds i comportaments oberts respecte a l'educació física i la salut.

Import concedit: 4.500,00 euros

Text complet del conveni

  • Exp.911-2018: Taekwondo Son Servera - G57776452 -

Constitueix l'objecte d'aquest conveni la col·laboració entre l'Ajuntament de Son Servera i el Club Taekwondo Son Servera per incentivar la pràctica de l'esport de taekwondo i per contribuir a la realització d'accions concretes per a un canvi d'actituds i comportaments oberts respecte a l'educació física i la salut.

Import concedit: 2.000,00 €

Text complet del conveni

  • Exp.1035-2018: Club Deportivo Serverense - G07721020 -

Foment de l'esport en el terme municipal de Son Servera, amb la intenció de:

a) Incentivar la pràctica de l'esport.
b) Crear un clima de mobilitat, acció, desenvolupament i diversió.
c) Proposar accions concretes per a un canvi d'actituds i comportaments oberts respecte a l'educació física i la salut.

Import concedit: 22.000,00 euros

Text complet del conveni

  • Exp.770/2018: DACESMA - G57312324 -

L'Objecte d'aquest conveni es poder garantir l'antenció directa tant a l'usuari com a les seves families, informant, assesorant, donant suport i guiant en el procés de canvi que l'accident o la malaltia provoca en les seves videis i derivar als recursos més adients depenent de les necessitats individuals i familiars. A aquest efecte, l'associació DACESMA, es compromet a:

a)Disposar d'una infraestructura adequada i suficient, dels recursos materials, incluso els recursos humans necessaris, per al bon funcionament i realització de les activitats i responsabilitzant-se en tot cas de totes les obligacions fiscals, laborals, i legals en general, exonerant de qualsevol responsabilitat a l'Ajuntament de Son Servera.
b)Dur a terme les activitats pertinents.
c)Aportar en cas de que sigui necessari, els recursos necessaris dfegut a que la majoria de serveis es troben a Palma i es pretén descentralitzar-ho i apropar-ho als afectats del municipi de Son Servera.
d)Presentar una memoria anual de les activitats realitzades.

Import concedit: 6.000,00 euros.

Text complet del conveni


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es