Dinàmica educativa. Coeducació

Dinàmica educativa. Coeducació


 • SOM DIFERENTS, SOM IGUALS. CAPSA DE CONTES PER LA IGUALTAT

Descripció

És una capsa de llibres i contes que es poden utilitzar per treballar els valors de la igualtat de gènere. Per l'edat dels infants als quals va adreçada l'activitat, sobretot es treballen temes relacionats amb els estereotips. També s'ha preparat una proposta d'activitats relacionades amb la igualtat.

Hi ha dues capses amb llibres diferents cadascuna. Cada any s'afegeixen nous llibres per actualitzar el contingut.

Objectiu

Col·laborar amb l'escola en el foment de la lectura. Utilitzar els contes com a recurs didàctic per treballar a favor de la igualtat.

Cursos o grups destinataris

Cursos de primària.

Temporalització

Al llarg de tot el curs escolar (la disponibilitat del programa depèn de la demanda).

Observacions

S'entrega una capsa amb tot els contes.
La proposta no està separada per cicles. El professorat adaptarà l'activitat al seu grup així com ho consideri oportú.
En cas que hi hagi material de treball per a cada alumnat, se n'entregarà un exemplar fotocopiable.

 • LLEGIR, VIURE I CONVIURE: EDUCACIÓ INFANTIL

Descripció

És una capsa/carpeta amb 5 contes per treballar l'educació emocional i la convivència, alhora que utilitzam aquests valors com a elements fonamentals per treballar la coeducació i la igualtat entre els infants.

Objectius

Col·laborar amb l'escola en el foment de la lectura.
Utilitzar els contes com a recurs didàctic per treballar l'educació emocional, la convivència i la coeducació.

Cursos o grups destinataris

Cursos d'educació infantil.

Temporalització

A partir del 18 de gener.

Observacions

S'entrega una capsa/carpeta amb els cinc contes.
Per a cada conte es proposa una activitat sobre les emocions, els valors, la resolució positiva de conflictes i una activitat de foment de la lectura. S'entrega un exemplar fotocopiable. La proposta no està separada per cursos.

  • Conte 1
   Identificar sentiments.
   L'empatia: presentar el concepte.
   Amistat
  • Conte 2
   Autoestima.
   Valorar tothom.
   Voler que tothom se sentí bé
  • Conte 3
   Respecte per la diferencia.
   Hi ha més d'un punt de vista.
   Amistat.
  • Conte 4
   Amistat. Col·laboració.
   Afecte.
   Fer que tothom se sentí bé.
   Ajuda.
  • Conte 5
   Introducció a la resolución positiva de conflictes.
   Amistat, afecte i solidaritat.
   Associar accions amb sentiments (relació de causa-efecte).
 • LLEGIR, VIURE I CONVIURE: 6È DE PRIMÀRIA

Descripció

És una capsa/carpeta amb 4 contes per treballar l'educació emocional i la convivència, alhora que utilitzam aquests valors com a elements fonamentals per treballar la coeducació i la igualtat.

Objectius

Col·laborar amb l'escola en el foment de la lectura. Utilitzar els contes com a recurs didàctic per treballar l'educació emocional, la convivència i la coeducació.

Cursos o grups destinataris

Cursos de 6è de primària.

Temporalització

A partir del 15 de gener.

Observacions

S'entrega una capsa/carpeta amb els quatre contes. Per a cada conte es proposa una activitat relacionada amb les emocions, els valors, la igualtat..., i una activitat de foment de la lectura. S'entrega un exemplar fotocopiable.

  • Conte 1
   Reflexionar sobre com algunes idees poden dificultar la convivencia: prejudicis, estereotips, idees preconcebudes.
   La diferencia.
   Hi ha més d'un punt de vista.
  • Conte 2
   Reflexionar sobre l'aparença/ prejudicis/estereotips.
   Hi ha més d'un punt de vista (múltiples veritats)
   Importancia de valorar i sentir-se valorat.
   Responsabilitat/ responsabilitat individual.
   Empatia. Autocontrol. Agressivitat.
  • Conte 3
   Simetria de les relacions.
   Amistad. Confiança. Afecte.
  • Conte 4
   Empatia, revisió d'estereotips, emocions.

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies