Educació del consumidor

Educació per al consum responsable


  • APRENEM A TRIAR. ELS ALIMENTS

Descripció

Es treballen diversos aspectes relacionats amb el consum responsable, sobretot aquell que més incideix en la vida quotidiana dels infants: l'alimentació.
La proposta didàctica està estructurada en 4 blocs per treballar a classe i un petit dossier de fitxes per a l'alumnat.

Objectiu

Introduir alguns criteris relacionats amb el consum responsable.

Cursos o grups destinataris

Cursos de 2n de primària.

Temporalització

A partir del mes de febrer.

Observacions

Es facilita el material per treballar a l'aula.

El programa està dividit en 4 blocs:
1. Introducció: Conec molts aliments?
2. Els envasos.
3. On compram els aliments?
4. Jugam a les botigues. La compra dels aliments produeix deixalles.

 


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies